Месец: м.г

Работна акција – Садење дрвца во Карпош 4

На 25 февруари 2017 година „Ние сме Карпош 4“, со поддршка на еколошкото здружение „Еко-свест“, организираше доброволна акција на садење на нови дрвца на 4 локации во Карпош 4.