Отворено писмо до градоначалникот – реакција кон сечата на дрва во Карпош 4 (10.05.2018)

Почитуван градоначалник г-ин Богоев, Провоцирани од денешната сеча на дрво пред Ценпром, во Карпош 4, Ви се обраќаме со цел ветувањата за зелен Карпош кои беа ветени во предизборието да ги видиме на дело. Вакви сечи сме гледале… Read More

Јавен повик до градежните инвеститори во Општина Карпош

Следните фотографии се од едната поднесена иницијатива до Уставен суд за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на ДУП, општина Карпош. Причината е необјавување на Одлуката за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина и формуларот на веб страницата на општина Карпош, обврска предвидена со Законот за животна средина.

Средба со заменик министерот за Животна средина и просторно планирање

На 11.09.2017 година заедно со неколку граѓански иницијативи и невладини организации одржавме средба во просториите на Министерството за Животна средина и Просторно планирање со заменик министерот во ова министерство, г-дин. Јани Макрадули. 
На средбата беа побарани итни мерки за подобрување на состојбите со животната средина, а со нагласен акцент на почвата и воздухот во Република Македонија.